نمایشگاه ورزش و صنایع وابسته مشهد 98 اولین دوره

29  مرداد ماه الی 1شهریور ماه

 

سالن های برگزاری:

فردوسی_فضای باز

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

  تلفن: 05135013000
فکس: 05135018000
ایمیل: info@expo.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه