نمایشگاه ورزش و صنایع وابسته مشهد 98 اولین دوره

29  مرداد ماه الی 1شهریور ماه

 

سالن های برگزاری:

فردوسی_فضای باز

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد