نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته مشهد 98 سیزدهمین دوره

2 الی 5شهریورماه

 

ساعت بازدید:

16 الی 22

سالن برگزاری:

فردوسی

برگزار کننده


مدیریت پروژه های نمایشگاهی مدیریت پروژه های نمایشگاهی

  تلفن: 36158 – 051
ایمیل: info@epma.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

3 لغایت 6 آبان 1396

ایران / خراسان رضوی / نمایشگاه بین المللی مشهد