نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی و نما مشهد 98 پانزدهمین دوره_2 الی 5 شهریور ماه

 

ساعت بازدید:

16 الی 22

سالن برگزاری:

فردوسی

برگزار کننده


مدیریت پروژه های نمایشگاهی مدیریت پروژه های نمایشگاهی

  تلفن: 36158 – 051
ایمیل: info@epma.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه