نمایشگاه بین المللی صنعت، تجهیزات صنعتی و کارگاهی اصفهان 98 چهاردهمین دوره _6 الی 9 آذر ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی اصفهان


آدرس: 

اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

غرفه داران نمایشگاه

Нow tо eаrn $ 9658 реr wеek: http://ehyalwg.goruli.com/81346  Iran/تهران/تهران

Аdult bеst dаting wеbsitе california: http://rzoac.fivedomen.club/6aa  Iran/تهران/تهران

РRЕМIUМ ключи Steam вceгo за 2оо pyб: http://psavxehxj.simpleliquor.com/1db80b  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت نمایشگاهی چیستا شرکت نمایشگاهی چیستا

  تلفن: 021-75965 و 31-22924526-021
فکس: 22910339-021
ایمیل: info@chistafair.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنعت (تجهیزات صنعتی،کارگاهی آبزار آلات و نظافت صنعتی) اصفهان 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

13 لغایت 16 آذر 1397

ایران / اصفهان / نمایشگاه بین المللی استان اصفهان