برگزار کننده


سازمان همیاری شهرداری خراسان رضوی سازمان همیاری شهرداری خراسان رضوی

  تلفن: 051-32253465-6
ایمیل: ict@hamyari-kh.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا(فروش پاییزه) مشهد 97

0 نفر بازدید کننده، 1 شرکت کننده (غرفه دار)

21 لغایت 26 شهریور 1397

ایران / خراسان رضوی / نمایشگاه بین المللی مشهد