نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات ایمنی و آتش نشانی مشهد 98 چهارمین دوره  _3 الی 6 مهرماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی مشهد
آدرس: 

انتهای بلوار وکیل آباد

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

برگزار کننده


بارثاوا ابتکار یگانه

  تلفن: 051-38821109-38821313
ایمیل: ramin.mashhadexpo65@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

سومین نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی و امداد و نجات

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

2 لغایت 5 اسفند 1396

ایران / تهران / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران