نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98 شانزدهمین دوره -19 الی 23 آذر ماه

 

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی مشهد


آدرس:

 انتهای بلوار وکیل آباد
 

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

غرفه داران نمایشگاه

چکاد طب آدرین  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09123331175

برگزار کننده


شرکت برساز رویداد پارس شرکت برساز رویداد پارس

  تلفن: 051-31519000/021-41074000
فکس: 021-88301806
ایمیل: Cpanel@eventsportal.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندان پزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

3 لغایت 6 اسفند 1396

ایران / خراسان رضوی / نمایشگاه بین المللی مشهد