نمایشگاه فرش دستباف مشهد 98 یازدهمین دوره _21 الی 25 آذر ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی مشهد


آدرس:

انتهای بلوار وکیل آباد

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

غرفه داران نمایشگاه

Проверенный заработок в интернете от 7640 р. в сутки: https://nessvisisa.tk/6wrb  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت نمایشگاهی برتر ملل شرکت نمایشگاهی برتر ملل

ایمیل: info@melalexpo.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

دهمین نمایشگاه فرش دستبافت مشهد

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

9 لغایت 12 آذر 1396

ایران / خراسان رضوی / نمایشگاه بین المللی مشهد