نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد 98 بیستمین دوره _27 الی 30 آذر ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی مشهد


آدرس:

 انتهای بلوار وکیل آباد

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

غرفه داران نمایشگاه

شرکت اطمينان هدف توس  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09305400375

کرانک  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09155112266

برگزار کننده


شرکت برساز رویداد پارس شرکت برساز رویداد پارس

  تلفن: 051-31519000/021-41074000
فکس: 021-88301806
ایمیل: Cpanel@eventsportal.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

3 لغایت 6 شهریور 1397

ایران / خراسان رضوی / نمایشگاه بین المللی مشهد