نمایشگاه شیر و لبنیات مشهد 98 نهمین دوره _27 الی 30 آذر ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی مشهد
آدرس:

 انتهای بلوار وکیل آباد

 

 

 

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

غرفه داران نمایشگاه

پارس آنزیم  Iran/تهران/تهران

تلفن: 03131318097
فکس: 03131318098

برگزار کننده


شرکت برساز رویداد پارس شرکت برساز رویداد پارس

  تلفن: 051-31519000/021-41074000
فکس: 021-88301806
ایمیل: Cpanel@eventsportal.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

3 لغایت 6 شهریور 1397

ایران / خراسان رضوی / نمایشگاه بین المللی مشهد