برگزار کننده


مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

  تلفن: 051-37642330-31
ایمیل: ronaghexpo@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان(معماري و عمران)و صنايع سرمايشي و گرمايشي مشهد 98 بیست و دومین دوره

5400 نفر بازدید کننده، 68 شرکت کننده (غرفه دار)

4 لغایت 7 تیر 1398

ایران / خراسان رضوی / نمایشگاه بین المللی مشهد