برگزار کننده


آوا ابتکار مه سیما

  تلفن: 66571400
ایمیل: DKSDASHTI@GMAIL.COM
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور 98

1131 نفر بازدید کننده، 6 شرکت کننده (غرفه دار)

11 لغایت 13 تیر 1398

ایران / تهران / بوستان گفتگو