هفتمین نمیشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان در شهر مشهد در تاریخ 1الی 4 آذر ماه 96 از ساعت 16 الی 22 در مکان دائمی نمایشگاه های شهر مشهد برگزار خواهد شد. در این رخداد جمع کثیری از شرکت های داخلی و خارجی شرکت کرده اند.
پیش بینی می شود که این نمایشگاه مخاطبان بسیاری را به خود جذب کند و استقبال خوبی از آن به عمل آید. برگزار کننده این نمایشگاه که تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های بسیاری برگزار کرده است که می توانید در این لينک لیستی از این نمایشگاه ها را مشاهده کنید.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد