سیزدهمین نمایشگاه بین المللی دام،طیور و آبزیان

Iran - خراسان رضوی - مشهد - مشهد – انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه-محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد - نمایشگاه بین المللی مشهد

غرفه داران نمایشگاه

فن آوری پند کاسپین  Iran, تهران, تهران

تکدام پیشرو پارت آرا  , ,

طیوران صنعت آریا  , ,

پیشگام دامپرور سپاهان  , ,

ساعد گستر  , ,

لینک ثبت نام غرفه داران

دریافت کد نمایشگاه