سیزدهمین نمایشگاه بین المللی دام،طیور و آبزیان

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

غرفه داران نمایشگاه

فن آوری پند کاسپین  Iran/تهران/تهران

تلفن: 83802000
فکس: 021-88738729
سایت: www.pandcaspian.com

تکدام پیشرو پارت آرا 

طیوران صنعت آریا 

پیشگام دامپرور سپاهان  Iran/اصفهان/اصفهان

تلفن: 031-36627358
فکس: 031-36617449
ایمیل: www.instagram.com/pishgamds
سایت: www.pishgamds.com

ساعد گستر