سیزدهمین نمایشگاه بین المللی دام،طیور و آبزیان

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

غرفه داران نمایشگاه

فن آوری پند کاسپین  Iran, تهران, تهران

تکدام پیشرو پارت آرا  , ,

طیوران صنعت آریا  , ,

پیشگام دامپرور سپاهان  Iran, اصفهان, اصفهان

ساعد گستر  , ,