نمایشگاه تخصصی خودرو  و قطعات نیشابور یکی از مهم ترین رخدادها در رویدادهای صنعتی و بازرگانی کشور میباشد.در این رخداد جمع کثیری از تولیدکنندگان خودرو و قطعات خودرو شرکت کردند و جدیدترین دستاوردهای خود را به نمایش میگذارند.

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید و مخاطبان بسیاری را به خود جذب کند. نمایشگاه خودرو و قطعات خودرو در شهر نیشابور در تاریخ 28 آذر لغایت 2 دی ماه از ساعت 16 الی 22 در محل برگزاری نمایشگاه های نیشابور برگزار خواهد شد.

برگزارکننده این نمایشگاه که تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خود جلب نماید و در کارنامه خود نمایشگاه های موفق دیگری داشته است که میتوانید درلینک زیر لیستی از این نمایشگاه ها را ببنیید.

Iran - خراسان رضوی - نیشابور - انتهای جاده باغرود محل دائمی نمایشگاه های نیشابور - محل دائمی نمایشگاه های نیشابور

برگزار کننده


پارس آریا رویداد نوین (پارنو)

  تلفن: 051-36017424-6
ایمیل: info@parnoexpo.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه