نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب ناشران اسلام و هشتمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در تاریخ 9 آذر الی 16 آذر  در شهر مشهد در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شهر مشهد برگزار خواهد شد.

در این رخداد جمع کثیری از ناشران جهان اسلام به همراه ناشران داخلی و ناشران کتب دفاع مقدس شرکت کرده اند.

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید و مخاطبان بسیاری را به خود جذب نمایید.

از علاقه مندان به کتب و کتب دفاع مقدس دعوت به عمل میاید که از این نمایشگاه دیدن فرمایند.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

برگزار کننده


اداره کل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی

  تلفن: ٨٥٩٤٠٠١
ایمیل: ordijafarzadeh@yahoo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه