نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان چهاردهمین دوره با حضور شرکت ها و نهادهای معتبر از سرار کشور اردیبهشت 97

 در گیلان بر گزار می گردد.

برای ثبت نام رایگان به عنوان بازدید ازاینجا کلیک کنید

Iran - گیلان - رشت - کیلومتر ۴ جاده رشت – تهران ، نمایشگاه بین المللی گیلان (فرش گیلان سابق ) – کد پستی ۱۳۴۴۱-۴۱۹۹۶ - نمایشگاه بین المللی رشت (گیلان)