نمايشگاه بين المللي ساختمان ( معماري و عمران )و صنايع سرمايشي و گرمايشي بیست و یکمین دوره

نمایشگاه بین المللی ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی در تاریخ 29 خرداد ماه الی 2 تیر ماه 97 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار خواهد شد.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - مشهد – انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه-محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد - نمایشگاه بین المللی مشهد

لینک ثبت نام غرفه داران

دریافت کد نمایشگاه