نمايشگاه بين المللي ساختمان ( معماري و عمران )و صنايع سرمايشي و گرمايشي بیست و یکمین دوره

نمایشگاه بین المللی ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی در تاریخ 29 خرداد ماه الی 2 تیر ماه 97 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار خواهد شد.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

غرفه داران نمایشگاه

بتا  Iran/تهران/تهران

بتا  Iran/تهران/تهران

شرکت ساختمانی و تولیدی یزد گنبد  Iran/یزد/یزد

تلفن: 03536268899
سایت: http://www.yazdgonbad.com

یزد بسپار  Iran/یزد/یزد

تلفن: 035-35279200
سایت: www.yazdbaspar.com

تکوین بتون شرق  Iran/خراسان رضوی/مشهد