نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان ،ماهی گیری و صنایع وابسته

نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان ،ماهی گیری و صنایع وابسته در تاریخ 11الی 14 مهرماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه تهران برگزار می گردد.

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران