نمایشگاه مبلمان، لوستر، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی مشهد 97 ششمین دوره، در تاریخ 27 الی 30 تیر ماه 97 برگزار می شود. 

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد