نمایشگاه مبلمان و صنایع چوبی رشت 97 بیستمین دوره، در تاریخ 1 الی 5 مرداد ماه 97 برگزار می شود. 

Iran - گیلان - رشت - کیلومتر ۴ جاده رشت – تهران ، نمایشگاه بین المللی گیلان (فرش گیلان سابق ) – کد پستی ۱۳۴۴۱-۴۱۹۹۶ - نمایشگاه بین المللی رشت (گیلان)