نمایشگاه  ماشین آلات، راهسازی ریلی و عمران مشهد 97 چهاردهمین دوره

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی ریلی و عمران مشهد 97 چهاردهمین دوره، در تاریخ 25 الی 28 مرداد ماه 97 برگزار می شود. 

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد