نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد در تاریخ 12  لغایت15 آذر ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد  برگزار میگردد

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

غرفه داران نمایشگاه

شس  Iran/تهران/تهران

تلفن: 35265985