نمایشگاه تخصصی خانه مدرن (مبلمان لوستر و فرش) در تاریخ 17 لغایت  21مهر ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی استان لرستان برگزار میگردد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز خانه (مبلمان و لوستر و فرش) است. پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

Iran - لرستان - خرم آباد - لرستان ، خرم آباد ، میدان دانشجو ، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی لرستان - نمایشگاه بین المللی خرم آباد (لرستان)