رویداد های جانبی نمایشگاه : برگزاری مراسم افتتاحیه با حضور بزرگان صنایع تولیدی مواد شوینده، پاک کننده و بهداشتی کشور - حضور هیاتهای تجاری از کشورهای ترکمنستان ، تاجیکستان و افغانستان - برگزاری جلسات تخصصی و نشست‌های هم اندیشی در محل برگزاری نمایشگاه - برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی - دعوت از مدیران ، متخصصین و کارشناسان حوزه صنایع تولیدی بهداشتی کشور - انعکاس خبری برگزاری نمایشگاه از طریق مطبوعات و رسانه‌های کشور

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد