نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع ماشین آلات و تجهیزات در شهریور ماه