نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع ساعت و جواهرات، زیور آلات در شهریور ماه