نمایشگاه های استان زنجان با موضوع چوب و یراق آلات در دی ماه