نمایشگاه های استان آذربایجان شرقی با موضوع فیلم وسینما، انیمیشن و جلوه های بصری