چهارمین دوره نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی

Iran - قزوین - قزوین - آزاد راه تهران قزوین جنب دانشگاه بین المللی امام خمینی - نمایشگاه بین المللی قزوین

برگزار کننده


گروه نمایشگاهی آمیتیس گروه نمایشگاهی آمیتیس

  تلفن: 031-36205327-28
فکس: 031-36205329
ایمیل: group.exhibition.amitis@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه