دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در محل محلات - نیمور و در تاریخ 96/07/25 الی 96/07/27 در حال برگزاریست. هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی بیشتر باصنعت سنگ در جامعه است. پیش بینی می شود بازدیدکنندگان بسیاری همچون دوره های قبل در این نمایشگاه شرکت داشته باشند.
برگزار کننده این نمایشگاه که برگزاری نمایشگاههای زیادی در کارنامه خود دارد توانسته اعتماد خوبی در جامعه به خود جلب کند. 

موضوع اصلی این نمایشگاه سنگ است که تجربه نمایشگاههای دیگر در این زمینه نشان از استقبال خوب جامعه از این دست نمایشگاهها دارد. 

Iran - مرکزی - نیمور - کیلومتر 3 جاده دلیجان - سایت دائمی نمایشگاه محلات نیمور

غرفه داران نمایشگاه

آریا تجارت پارس توکل  Iran/مرکزی/محلات

تلفن: 08643325343
فکس: 08643325343
سایت: http://atpt-co.com

ماشین سازی ماهان  Iran/اصفهان/دولت آباد

تلفن: 03145837953
فکس: 03145837203
سایت: www.mahanmachineco.com

گروه صنعتی بهسازان ماشین  Iran/اصفهان/اصفهان

تلفن: 03133807622
فکس: 03133807622
سایت: http://www.beh-sazan.com