چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کاشی، سرامیک و سنگ های تزئینی در شهر شیراز در تاریخ 21 آبان تا 24 آبان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز از ساعت 16 الی 21 در حال برگزاری است.

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)