نمایشگاه خرما و صنایع وابسته شیراز 98 دومین دوره _23 الی 26 مهر ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی شیراز
آدرس:

 شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

برگزار کننده


شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

  تلفن: 07132302111|09021110604
فکس: 07132302211
ایمیل: info@intexpo24.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی خرما،فرآوری و صنایع وابسته 97

0 نفر بازدید کننده، 3 شرکت کننده (غرفه دار)

23 لغایت 27 بهمن 1397

ایران / فارس / نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)