نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه ای شیراز 98 پانزدهمین دوره _8 الی 11 بهمن ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی شیراز


آدرس:

 شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

غرفه داران نمایشگاه

فوکیا کاکتوس  Iran/فارس/شیراز

تلفن: 09178070074
ایمیل: https://t.me/fokia_cactus

فوکیا کاکتوس  Iran/فارس/شیراز

تلفن: 09178070074
ایمیل: https://t.me/fokia_cactus

برگزار کننده


شرکت نمایشگاهی نگاه سبز پارس شرکت نمایشگاهی نگاه سبز پارس

  تلفن: 07132237852-4
ایمیل: info@agropars.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه گل و گیاه، گیاه و تجهیزات گلخانه ای شیراز97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

1 لغایت 5 بهمن 1397

ایران / فارس / نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)