Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

برگزار کننده


مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

  تلفن: 051-37642330-31
ایمیل: ronaghexpo@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و آبیاری شیراز98

0 نفر بازدید کننده، 3 شرکت کننده (غرفه دار)

27 لغایت 30 فروردین 1398

ایران / فارس / نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)