سومین نمایشگاه روشنایی و نورپردازی، چراغ های تزئینی در شهر شیراز در تاریخ 12 دی ماه لغایت 15 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس در حال برگزاری است..هدف از برگزاری این نمایشگاه، نمایش جدیدترین و به روز ترین تجهیزات نورپردازی و روشنایی است.پیش بینی می شود بازدیدکنندگان بسیاری همچون دوره های قبل در این نمایشگاه شرکت داشته باشندموضوع اصلی این نمایشگاه روشنایی است که تجربه نمایشگاههای دیگر در این زمینه نشان از استقبال خوب جامعه از این دست نمایشگاهها دارد. .

برگزار کننده این نمایشگاه که تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خوبی به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های موفق بسیاری دارد که میتوانید در این لينک لیستی از این نمایشگاه ها را ببینید.

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)