صنعت برق و صنعت آب به عنوان برزگترین رخداد صنعتی و تجاری در ایران است در این حوزه که سالانه با حضور جمع کثیری از شرکت های توامند داخلی و خارجی برگزار میشود.

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق و صنعت آب، تاسیسات آب و فاضلاب در شهر شیراز در تاریخ 12 دی ماه لغایت 15 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس در حال برگزاری است.

هدف از برگزاری این نمایشگاه که با حضور شرکت های توامند داخلی همراه است نشان دادن جدیدترین و تازه ترین های صنعت برق و آب است.

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید و مخاطبان زیادی را به خود جذب کند.برگزار کننده این نمایشگاه که تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگری هم دارد که در این لينکلیست نمایشگاه های برگزار کننده را میتوانید ببنیید.

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)