یکی از مهم ترین صنایع ایران صنعت فرش دستبافت است و در این زمینه فرش دستبافت ایرانی شهرت جهانی دارد. هدف از برگزاری این نمایشگاه نمایش جدیدترین طرح ها و نقش ها و بهترین فرش های دستبافت است  و در این حوزه جمع کثیری از فرشبافان شرکت کرده اند.

چهاردهمین نمایشگاه فرش دستباف در شهر شیراز در تاریخ 24 بهمن ماه لغایت 27 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز  در حال برگزاری است.

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل اید.برگزار کننده این نمایشگاه که توانسته است تا به امروز اعتماد جامعه را بخود جذب کند.در کارنامه خود نمایشگاه های دیگری دارد که میتوانید در این لینک نمایشگاه ها را ببینید.

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)