دهمین نمایشگاه سوغات، هدایا و هنرهای دستی بانوان در شیراز در تاریخ 8 اسفند ماه لغایت 11 اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی شیراز در حال برگزاری است.

هدف از برگزاری این نمایشگاه نمایش هنر و صنایع دستی بانوان شیرازی است.

پیش بینی می شود که از این نمایشگاه استقبال خوبی صورت بگیرد و  مخاطبان زیادی را به خود جذب کند.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خوبی به خود جذب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگری دارد که در این لینک میتوانید ببینید.

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)