نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی و تجهیزات گلخانه ای شیراز در تاریخ 1 لغایت 5 بهمن ماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس برگزار میگردد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز گل و گیاه و گلخانه است. پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

برگزار کننده


شرکت نمایشگاهی نگاه سبز پارس

  تلفن: 07132237852-4
ایمیل: info@agropars.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی، تجهیزات گلخانه

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

26 لغایت 29 دی 1396

ایران / فارس / نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)