نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی شیراز 98 سیزدهمین دوره_3 الی 6 مهرماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی شیراز


آدرس: 

شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس

ساعت بازدید:

10 الی 18

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

غرفه داران نمایشگاه

پایش سیستم  Iran/تهران/تهران

پرتوی سیمین شیراز  Iran/تهران/تهران

پرتوی سیمین شیراز  Iran/فارس/شیراز

تلفن: 07136488803
فکس: 07136488804
ایمیل: partosimin
سایت: www.partoosimin.com

How make online newbie from $8714 per day: https://vae.me/Sb2H  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

  تلفن: 07132302111|09021110604
فکس: 07132302211
ایمیل: info@intexpo24.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

23 لغایت 26 مهر 1396

ایران / فارس / نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)