نمایشگاه بین المللی صنعت برق شیراز 98 چهاردهمین دوره _26 الی 29 شهریور ماه

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی شیراز
آدرس: 

شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس
 

 

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

برگزار کننده


شرکت نمایشگاهی پارس اکسون شایان شرکت نمایشگاهی پارس اکسون شایان

  تلفن: 034-32463646
فکس: 034-32463696
ایمیل: info@parsexon.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی صنعت برق شیراز 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

15 لغایت 18 مهر 1397

ایران / فارس / نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)