نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز 97 هفدهمین دوره، در تاریخ 26 الی 29 تیر ماه 97 برگزار می شود. تلفن:021-46015372

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

برگزار کننده


شرکت مبنا رخداد آفرین

  تلفن: 021-46016408
فکس: 021-46041042
ایمیل: info@mabnafair.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه