نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز 97 هفدهمین دوره، در تاریخ 26 الی 29 تیر ماه 97 برگزار می شود. تلفن:021-46015372

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)