نمایشگاه مبلمان اداری شیراز 97

نمایشگاه مبلمان اداری شیراز 97، در تاریخ 30 مرداد الی 36 شهریور ماه 97 برگزار می شود. 

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)