نمایشگاه  بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی شیراز در تاریخ 15  لغایت18 مهرماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی فارس  برگزار میگردد

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز صنعت نفت ،گاز،پالایش و پتروشیمی است.پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

برگزار کننده این نمایشگاه که در تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

 

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

ایمیل: info@farsfair.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

23 لغایت 26 مهر 1396

ایران / فارس / نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)