شرکت نمایشگاهی چیستا یکی از معتبرترین و فعالترین مجموعه‌های نمایشگاهی کشور با سابقه درخشان برگزاری نمایشگاه‌های متعدد بینالمللی در حوزه داخلی و خارجی، برگزار کننده "پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته" مورخ 19 الی 22 مهر ماه سال 1397 در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی مشهد و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اتحادیه صنف فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی مشهد می‌باشد.

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و‌ صنایع وابسته مشهد شامل بخش های دارویی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و توانبخشی می‌باشد و سمینارها، همایشها و کارگاههای آموزشی مرتبط با موضوعات مذکور نیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حین نمایشگاه برگزار خواهد شد.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

غرفه داران نمایشگاه

تکنو  Iran/تهران/تهران

تضامني نيازي و شركا  Iran/تهران/تهران

تلفن: ٠٢١٨٨٩٩٧٣٦١
فکس: ٠٢١٨٨٩٩٧٣٦٣

برگزار کننده


شرکت نمایشگاهی چیستا

  تلفن: 021-75965 و 31-22924526-021
فکس: 22910339-021
ایمیل: info@chistafair.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه