نمایشگاه بین المللی مسکن ، انبوه سازان و فرصتهای سرمایه گذاری مشهد در تاریخ 30 آبان ماه لغایت 4 آذر ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد  برگزار میگردد

برگزار کننده این نمایشگاه که تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

 

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد