نمایشگاه بین المللی خرما،فرآوری و صنایع وابسته 97

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

غرفه داران نمایشگاه

سامان خرما  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09338555813

گروه بازرگانی آیریک  Iran/تهران/تهران

گروه بازرگانی آیریک  Iran/تهران/تهران