نمایشگاه های استان تهران با موضوع چوب و یراق آلات در تیر ماه